Het dak

De betonplaten voor het dak worden al gelegd. In januari vieren we het bereiken van het hoogste punt. Dan wordt ook begonnen met het plaatsen van de wanden en de gymzaal.