Stichting Wij Samen

Stichting Wij Samen is een zogenaamde “Samen Naar School Klas” https://www.samennaarschool.nl/

Stichting Wij Samen biedt 4 dagen in de week individuele ontwikkelingsgerichte begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging en waar nodig behandeling.

De begeleiders zijn specialisten in het begeleiden van kinderen met een extra zorg-/hulpvraag, ieder op eigen vakgebied (BIG geregistreerde verpleegkundige, spelagoog en kindercoach). Zij maken onderdeel uit van een team van specialisten die multidisciplinair samenwerken.

Binnen kindcentrum De Kroevendonk is deze “klas” geïntegreerd in het kindcentrum om zo te zorgen kinderen die dat nodig hebben zorg en onderwijs zo goed mogelijk kunnen combineren.

Kijk voor meer informatie op de website